IT hjemmeside

Jeg skal lage et trenings nettside som heter “Calisthenics Norway”. Jeg lager dette fordi det er noe jeg interesserer meg for og driver med. Videre skal vi legge dette over i programmet Webstorm og lage det til en ordentlig nettside som vi skal laste opp på elevweb.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: