App design ideer

  1. AllStar Fitness

Formålet med AllStar Fitness appen er å samle og sortere alle treningsplaner som finnes på nettet. Gi adgang for brukeren til å sette sammen en treningsplan basert på tilgjengelige planer og øvelser og til sist holde oversikt over alle avholdte treningsøvelser. Forbildet er Spotify.

Appen skal være abonnementsbasert og ha et tradisjonelt login system hvor man også kan logge seg inn via sosiale medier. Etter inlogging vil man komme inn på en side som viser de siste artiklene vedrørende trening og fitness og forslag til nye øvelser basert på brukerens egen trenings historikk. Man har også muligheten for et frisøk etter treningsplaner og øvelser og man kan enten bruke eksiterende treningsplaner (forelsått av appen) eller lage sin egen basert på forslag. Når en treningsøkt er avholdt lagres den og man får en oversikt over hvor mye man har trent

App design AllStar Fitness-01-01

  1. MySchedule

MySchedule er en app som skal hjelpe brukeren (elever) å huske lekser, prøver, timer og innleveringer.

MySchedule er en gratis app med et tradisjonelt login system. Man skal også kunne logge seg inn via sosiale medier. Når du har logget inn er det en meny på venstre side. Her finner du home, calender, classes, homework, exams, settings og sign out. Ved siden av disse ordene er det også et ikon. Etter hvert som du legger inn lekser og prøver kommer det opp hvilke prøver og lekser du har i denne uken. På calender kan du gå å se hva du har av lekser, fag og prøver på spesifikke dager. «Classes» gir deg muligheten til å legge inn timeplanen din. På «homework» kan du legge inn lekser og på «exams» kan du legge inn prøveplanen.

MySchedule app design-01

  1. Restroom finder

Restroom finder er en gartis app som hjelper deg med å finne offentlige toaletter i alle storbyer. Appen viser toaletter i en omkrets på 500m fra hvor du står. Appen markerer toalettene med nåler på kartet, og om du trykker på en nål forteller den adressen, avstanden og en veibeskrivelse fra hvor du står. Når man har brukt et toalett kan man rate toalett på en skal fra 1-5. Finner man nye toaletter eller toaletter som ikke er der, kan man rapportere dette inn. Appen skal være reklame finansiert.

Restroom Finder app design-01

Jeg liker best MySchedule fordi dette er noe jeg selv og mange andre elever kunne hatt godt nytte av og vil derfor jobbe videre med den. I tillegg virker det som en app som er mulig å lage og som gir meg motivasjon til å utvikle den.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: