MySchedule

My Schedule logo-03-03

Jeg har valgt å gå videre med app ideen MySchedule ettersom jeg synes dette er noe jeg kan få bruk for. Designet er veldig enkelt og består av tre farger: Grønn, hvit og grå, hvilket gjør det veldig behagelig å se på.

Når åpner prototypen kommer man først til login siden. Herfra, kan man trykke på «Sign In» og komme til menyen. Her har man fem muligheter: «Homework», «Calender», «Classes», «Exams» og «Sign out».

MySchedule sign in-07MySchedule menu-05

På «Homework» kan du velge hvordan du skal sortere leksene dine. De blir sortert etter «Classes» og «All». Man også trykke på de tre strekene i venstre hjørne som tar en tilbake til menyen. Når appen blir laget skal man kunne trykke på plusstegnet opp i høyre hjørne for å legge til lekser. I tillegg skal man også kunne trykke på leksene der man kan lese en utdypning av hva leksen er.

MySchedule homework all-01

MySchedule homework class-02

Om man trykker på «Calender» kommer du til en kalender med et eksempel på hvordan ens kalender kan se. Her kan man også trykke på de tre strekene i venstrehjørne for å komme tilbake til menyen. Når appen blir laget kan man trykke på hver enkelt dato for å se hva av lekser og prøver du har på denne dagen. Man skal også kunne skifte mellom måneder ved å trykke på pilene på hver sin side av «December 2016». Ved å trykke på plusstegnet oppe i høyre hjørne skal man kunne legge til eventuelle lekser eller prøver.

MySchedule calender-04

På «Classes» finner man alle fagene man har. I prototypene har jeg lagt inn noen eksempler. Her kan du slik som på «Homework» og «Calender» også trykke på de tre strekene i venstre hjørne for å komme til menyen. Når appen er ferdig skal du kunne legge til dine fag ved å trykke på plusstegnet i høyre hjørne. I tillegg skal man også ha muligheten til å trykke på hvert enkelt fag for en utdypelse som en selv har skrevet.

MySchedule classes-03

Under «Exams» finner man prøvene sine. Her kan man også trykke på de tre strekene i venstre hjørne for å komme til menyen. Etter at appen er ferdig skal man kunne sortere prøvene etter «All», «This Week» og «Next Week». På denne måten skal det være enkelt å vite når du har de forskjellige prøvene. For å legge til prøve trykker man på plusstegnet i høyre hjørne.

MySchedule exams-06

Tilslutt har vi «Sign out» som tar en tilbake til login skjermen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: