Hosle Web Design

Hosle Web Design er en responsiv webside som har et flott design bestående av grå, blå og hvitt. Ettersom det ikke er en klesbutikk blir json filen ikke noe spesielt lang stor. Jeg valgte å ikke lage en butikk ettersom dette var noe mange andre gjorde. Jeg ville prøve å lage noe annerledes og valgte derfor å lage en nettside om webdesign.  Nettsiden har 3 undersider: About, Services og Contact som alle har et flott og responsivt design. Jeg er veldig fornøyd med sluttresultatet av min nettside, jeg føler det var et stor fremskritt fra min forrige oppgave. Jeg slet litt med javascripten, men ellers følte jeg at det meste var under kontroll.

 

Nedenfor har jeg laget en UML for information:

UML hosle webdesign-01

MySchedule

My Schedule logo-03-03

Jeg har valgt å gå videre med app ideen MySchedule ettersom jeg synes dette er noe jeg kan få bruk for. Designet er veldig enkelt og består av tre farger: Grønn, hvit og grå, hvilket gjør det veldig behagelig å se på.

Når åpner prototypen kommer man først til login siden. Herfra, kan man trykke på «Sign In» og komme til menyen. Her har man fem muligheter: «Homework», «Calender», «Classes», «Exams» og «Sign out».

MySchedule sign in-07MySchedule menu-05

På «Homework» kan du velge hvordan du skal sortere leksene dine. De blir sortert etter «Classes» og «All». Man også trykke på de tre strekene i venstre hjørne som tar en tilbake til menyen. Når appen blir laget skal man kunne trykke på plusstegnet opp i høyre hjørne for å legge til lekser. I tillegg skal man også kunne trykke på leksene der man kan lese en utdypning av hva leksen er.

MySchedule homework all-01

MySchedule homework class-02

Om man trykker på «Calender» kommer du til en kalender med et eksempel på hvordan ens kalender kan se. Her kan man også trykke på de tre strekene i venstrehjørne for å komme tilbake til menyen. Når appen blir laget kan man trykke på hver enkelt dato for å se hva av lekser og prøver du har på denne dagen. Man skal også kunne skifte mellom måneder ved å trykke på pilene på hver sin side av «December 2016». Ved å trykke på plusstegnet oppe i høyre hjørne skal man kunne legge til eventuelle lekser eller prøver.

MySchedule calender-04

På «Classes» finner man alle fagene man har. I prototypene har jeg lagt inn noen eksempler. Her kan du slik som på «Homework» og «Calender» også trykke på de tre strekene i venstre hjørne for å komme til menyen. Når appen er ferdig skal du kunne legge til dine fag ved å trykke på plusstegnet i høyre hjørne. I tillegg skal man også ha muligheten til å trykke på hvert enkelt fag for en utdypelse som en selv har skrevet.

MySchedule classes-03

Under «Exams» finner man prøvene sine. Her kan man også trykke på de tre strekene i venstre hjørne for å komme til menyen. Etter at appen er ferdig skal man kunne sortere prøvene etter «All», «This Week» og «Next Week». På denne måten skal det være enkelt å vite når du har de forskjellige prøvene. For å legge til prøve trykker man på plusstegnet i høyre hjørne.

MySchedule exams-06

Tilslutt har vi «Sign out» som tar en tilbake til login skjermen.

App design ideer

 1. AllStar Fitness

Formålet med AllStar Fitness appen er å samle og sortere alle treningsplaner som finnes på nettet. Gi adgang for brukeren til å sette sammen en treningsplan basert på tilgjengelige planer og øvelser og til sist holde oversikt over alle avholdte treningsøvelser. Forbildet er Spotify.

Appen skal være abonnementsbasert og ha et tradisjonelt login system hvor man også kan logge seg inn via sosiale medier. Etter inlogging vil man komme inn på en side som viser de siste artiklene vedrørende trening og fitness og forslag til nye øvelser basert på brukerens egen trenings historikk. Man har også muligheten for et frisøk etter treningsplaner og øvelser og man kan enten bruke eksiterende treningsplaner (forelsått av appen) eller lage sin egen basert på forslag. Når en treningsøkt er avholdt lagres den og man får en oversikt over hvor mye man har trent

App design AllStar Fitness-01-01

 1. MySchedule

MySchedule er en app som skal hjelpe brukeren (elever) å huske lekser, prøver, timer og innleveringer.

MySchedule er en gratis app med et tradisjonelt login system. Man skal også kunne logge seg inn via sosiale medier. Når du har logget inn er det en meny på venstre side. Her finner du home, calender, classes, homework, exams, settings og sign out. Ved siden av disse ordene er det også et ikon. Etter hvert som du legger inn lekser og prøver kommer det opp hvilke prøver og lekser du har i denne uken. På calender kan du gå å se hva du har av lekser, fag og prøver på spesifikke dager. «Classes» gir deg muligheten til å legge inn timeplanen din. På «homework» kan du legge inn lekser og på «exams» kan du legge inn prøveplanen.

MySchedule app design-01

 1. Restroom finder

Restroom finder er en gartis app som hjelper deg med å finne offentlige toaletter i alle storbyer. Appen viser toaletter i en omkrets på 500m fra hvor du står. Appen markerer toalettene med nåler på kartet, og om du trykker på en nål forteller den adressen, avstanden og en veibeskrivelse fra hvor du står. Når man har brukt et toalett kan man rate toalett på en skal fra 1-5. Finner man nye toaletter eller toaletter som ikke er der, kan man rapportere dette inn. Appen skal være reklame finansiert.

Restroom Finder app design-01

Jeg liker best MySchedule fordi dette er noe jeg selv og mange andre elever kunne hatt godt nytte av og vil derfor jobbe videre med den. I tillegg virker det som en app som er mulig å lage og som gir meg motivasjon til å utvikle den.

Spotify

Spotify

Spotify

 

Spotify er en digital musikkstrømmetjeneste laget av Daniel Ek og Martin Lorentzon i 2008. Tjenesten er tilgjengelig via de fleste plattformer som TV, mobil telefon, PC og spillkonsoller. Spotify er tilgjengelig i mesteparten av Europa, Amerika, New Zealand, Australia og noen utvalgte land i Asia som Taiwan og Japan. Spotify har i dag mer enn 100 millioner abonnenter fordelt på Premium abonnement og gratis abonnement.

Gjennom Spotify har abonnenten adgang til over 30 millioner sanger i alle sjangere og fleksibiliteten i tjenesten tillater brukeren å lage egne spillelister ut ifra smak og behag i tillegg til at man har adgang til andres spillelister. Da Spotify også kan kobles opp via Facebook kan man enkelt dele sine spillelister med andre.

Spotify sin user interface (UI) er enkel og lett forståelig. Man vet alltid hvor man befinner seg i appen og det er enkelt å lete frem musikken man ønsker å spille. Nederst på skjermen har man de fem viktigste «knappene», Home, Browse, Search, Radio, Your Library, som brukes mest. Knappene lar deg enkelt navigere rundt i appen og man er aldri i tvil hvor man er.

 1. I «Home» har man muligheten å finne musikken som ble spilt sist og kommer med forslag som passer din smak basert på din spillehistorikk.
 2. I «Browse» kan man søke musikk sortert etter blant annet lister og sjangere.
 3. I «Search» kan du søke blant Spotifys 30 millioner sanger.
 4. I «Radio» finner man forslag og adgang til spillelister basert på abonnentens smak “
 5. I «Your Library» får man adgang til brukerens egne spillelister og annet nylig spilt musikkSpotify bar

Designet på Spotify er veldig brukervennlig, enkelt og visuelt behagelig. De sorte, grønne og hvite fargene passer godt sammen, i tillegg til at man har valgt en enkel typografi. Ikonene er lett gjenkjennelige hvilket er med på å gjøre navigeringen enkel. Appen er ikke spesielt responsiv på mobilen ettersom skjermbildet ikke roterer i takt med mobilen.

Brukervennligheten kommer godt frem gjennom den enkle navigasjonen der man ikke trenger ikke å trykke mange ganger for å finne musikken man leter etter. Den effektive og raske responsen er med på å skape en god struktur og skape en bedre opplevelse. Hierarkiet i appen varierer ettersom hvor man befinner seg i programmet og man vet til en hver tid hvor man befinner seg da ikonet blir fylt med en grønn farge.Spotify sortering

Spotify har en meget fleksibel sorteringsfunksjon som gjør det mulig for brukeren og sorterer sangene i spillelistene etter forskjellige kriterier som f.eks., tittel, sist lagt til og artist. Dette gir brukeren en god opplevelse.

Generelt oppfatter vi UX til Spotify som god, ettersom når man blant annet søker etter en sang foreslår den både album, sanger og spillelister. Gitt dagens tilgjengelige teknologi vil et forbedringspotensial være å gjøre det mulig å spille av lydklipp og søke etter strofer fra sanger. Dette er teknologi man kan finne i andre apper som for eksempel Soundhound.

I tillegg blir Spotify “kjent” med deg, jo mer du bruker det. Den vet hva slags musikk du liker og hva den skal foreslå. Det er akkurat sånn som de fleste nettsider har i dag også. Spotify kommer med forslag på musikk den tror du liker ut ifra det den har sett mens du har brukt appen.

 

Kilder:

About us.(udatert). Spotify.com. Hentet 28. februar 2017 fra Spotify: https://www.spotify.com/no/about-us/contact/

Wikipedia. (2017). Spotify. Hentet 28. februar 2017 fra Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Spotify

 


 

Digital samtid uke 3

Edward Snowden-saken:

Var hans handlinger riktige?

Personlig jeg enig i det Snowden gjorde. Dette er på grunn av at jeg mener at det er viktig at vi som bor i et land vet hva staten holder på med, hvilket de tydelig ikke gjorde her. I tillegg synes jeg alle skal ha rett til privatliv og internett frihet, og derfor skal ikke staten lage et kjempe overvåkningssystem i skjul. I Snowdens lekkasje kommer det frem at mange store sider lar seg overvåke av USA, i tillegg til alle PCer som selges. Jeg synes det er veldig dumt at staten skal vite alt jeg gjør på nettet og PC-en. Men informasjonen som ble lekket kan også ha blitt brukt av andre etterretningstjenester i andre land som Russland og Kina etc. Selv om informasjon kan blir brukt på en negativ side står jeg fortsatt ved min mening om at det Snowden gjorde var det riktige.

Selv om folk mener det Snowden gjorde var riktig inkludert meg selv fikk dette også noen konsekvenser. Snowden sa blant annet til CNN at han var redd for USA ikke ville gjøre noe med og bare fortsett programmet. I tillegg er han redd for at det skal skje noe med familien på grunn av at han ikke lenger kan hjelpe dem. CNN sier at han også kan aldri kan leve som en fri mann igjen i USA, på grunn av hans handlinger. Andre konsekvenser er at det kan oppstå konflikter mellom land fordi USA hadde tydeligvis ikke bare lyttet på deres borgere, men også folk i Brasil og den tyske forbundskansler Angela Merkel. En av de store konsekvensene er at det kan true den nasjonale sikkerheten til landet som får deres topphemmelige mapper offentliggjort.

Så hva er egentlig galt med NSAs overvåkningsprogram? For det første er dette et brudd på vår rett til privatliv, i tillegg trenger man ikke en så detaljer overvåkning av befolkningen for å beskytte USA mot terrorangrep. Vi har blant annet sett eksempler på at det ikke fungerer for de hadde ikke klart å stoppe angrepet i Boston 2013. De sier at dette skal beskytte Amerika, men hvorfor bruke mange milliarder dollar på overvåkning når man kunne brukt det på å bedre infrastrukturen. De sies også at hvorfor skal man skjule noe når man ikke har gjort noe, og derfor burde USA si dette til befolkningen om de mener at dette er riktig istedenfor å bli flaue når det lekkes. En av de viktigste grunnene til at dette er galt er at USA har ingen rett til å overvåke andre lands borgere. Dette burde hvert enkelt land ta seg av som bringer oss over til datalagringsdirektivet.

Hva er Datalagringsdirektivet?
Datalagringsdirektivet ble opprettet av EU i 2006 som en reaksjon på terrorangrepene i New York den 11. september 2001, Madrid 11. mars 2004 og London 7. juli 2005. Datalagringsdirektivet lagret informasjon om hvem man hadde kontakt med på telefon og e-post, i tillegg til når og hvor man snakket med noen. I tillegg kunne det også spore når og hvor man hadde logget på internett fra pc og mobil. I 2014 tok EU-domstolen i Luxemburg og sa at dette strider mot forholdsmessighetsprinsippet europeisk rett og dermed ugyldig. Det ble konkludert at direktivet innebar en meget omfattende og et særlig alvorlig inngrep i den grunnleggende rett til respekt for privatlivet og til beskyttelse av personopplysninger (Wikipedia, 2015)

Tanker rundt de digitale sporene jeg etterlater meg

Jeg har ikke mange tanker rundt de digitale sporene jeg etterlater meg, men når jeg er på nettet eller andre steder jeg etterlater meg digitale spor oppfører jeg meg som jeg ville gjort i virkeligheten. Det betyr for eksempel å ikke skrive stygge kommentarer eller lignende på Facebook og generelt oppfører meg ordentlig på internettet.

 

Kilder:

http://www.huffingtonpost.com/peter-van-buren/a-childs-guide-to-why-nsa_b_3403714.html

http://edition.cnn.com/2013/06/10/politics/edward-snowden-profile/

https://no.wikipedia.org/wiki/Datalagringsdirektivet

http://www.vg.no/nyheter/meninger/edward-snowden/edward-snowdens-fabel/a/23887934/

 

 

 

 

 

Digital samtid uke 2

ZaOA4K8.png (950×534)

24 timer uten sosiale medier:

Døgnet jeg ikke hadde sosiale medier var det mange små tidsrom som måtte bli fylt. For eksempel pleier jeg vanligvis å sjekke sosiale medier før jeg går opp og spiser. Dette gjorde så jeg kunne ta meg god tid til å spise frokost. På bussen på vei til skolen var nok en av det periodene jeg hadde det vanskeligst for å ikke bruke dette i og med at jeg måtte vente et par stopp før noen venner av meg kom på bussen. På skolen var det relativt enkelt å holde seg unna sosiale medier i og med at jeg kunne sosialisere meg med de andre i klassen. Etter skolen var det på tide å trene før jeg så dro hjem og spiste middag og gjorde til jeg skulle legge meg klokken 23.

Dagen jeg ikke hadde tilgang til sosiale medier fikk jeg en følelse av at jeg gikk glip av veldig mye. Det var nesten som jeg var litt isolert, i og med at jeg bruker så mye tid av min dag på dette. Selv om jeg var litt mindre viten følte jeg at dagen ble litt mer avslappende der jeg fikk mye tid til andre ting. Selv om dette er noe som fikk min da til å være mer avslappende er dette noe jeg ikke kunne tenke meg å gjøre igjen. En stor grunn til dette er at jeg klarer å holde meg oppdatert på det som skjer i verden i tillegg til at jeg synes det blir litt kjedelig i blant uten sosiale medier.

Sosiale mediers påvirkning i min hverdag

Sosiale medier påvirker min hverdag både positivt og negativt. En av de positive tingene er at det er veldig enkelt å få tak i folk. Nå som nesten alle man kjenner er på sosiale medier er det enkelt å få kontakt og lage avtaler. I tillegg hjelper sosiale medier meg med å holde meg oppdatert på hva som skjer rundt om i verden. For på sosiale medier kan man følge sider som NRK og TV2 som da legger ut viktige nyhetsartikler. Det som nok har mest negativ påvirkning fra sosiale medier er at jeg bruker veldig mye tid på det og denne tiden går noen ganger fra skoletiden.

Internett venner

Jeg har flere venner som jeg aldri har møtt ansikt til ansikt. Disse har jeg blitt kjent med gjennom online spill. Dette er folk jeg har blitt veldig godt kjent med, men har ikke oppgitt noe særlig av personlig informasjon annet enn mitt fornavn. Slik som mange andre sammenligner jeg også meg selv med andre på sosiale medier. For det meste er det fitness folk på Youtube eller Facebook.

Er det store forskjeller mellom hvordan mennesker under 20 år bruker Internett, sammenlignet med dem som er pensjonister?

Ja det er store forskjeller. Etter som vi unge har vokst opp med internett etter dette noe vi er vant med, og derfor bruker vi det til dets fulle potensiale. Vi gjør alt fra å chatte med venner til å kjøpe ting. Eldre derimot har ikke vokst opp med dette og mange har slitt med holde følge med den teknologiske utviklingen. Dette gjør at mange av disse eldre pensjonister heller bruker dette til å sjekke ting som blant annet mail, ikke det at ungdom ikke gjør det, men vi bruker det til så mye annet også. En annen ting ungdom også bruker internett til er å søke opp informasjon om noe som man trenger til en skole oppgave. Jeg tror at mange eldre ikke er klar over hvor mye man kan finne på nettet og bruker derfor kanskje ikke denne funksjonen i like stor grad.

Blir vi mer kalde og overfladiske i forholdet til våre mennesker når vi bruker sosiale medier?

Ja på en måte vil jeg si det. For det har seg sånn at når vi bruker sosiale medier blir mye av det «virkelige» borte fordi elektronikken lager avstand mellom dem som snakker. La oss for eksempel ta Facebook som ikke har noe med kommunikasjon ansikt til ansikt, men når vi er sammen med andre på vanlige måte bruker vi ordløse signaler som ansiktsuttrykk, tonefall, kroppsspråk og øyekontakt. Dette er med på å nær gjør kommunikasjon der det er et fravær av «face» på Facebook, som igjen kan gjøre at vi lettere kan skjule våre følelser bak skjermen.

Hvordan har de sosiale relasjonene endret seg med teknologien?

Etter hvert som smarttelefonene og sosiale medier har kommet og de sosiale relasjonene utviklet seg mer og mer vekk fra ansikt til ansikt og mer inn i den virtuelle verden. PÅ grunn av den store utviklingen innen teknologi kan man nå skape et større sosialt nettverk og flere relasjoner enn det man kunne før. Nå kan for eksempel ha video samtaler over skype med andre hvor som helst i verden. Før kunne man kun ringe de man kunne nummeret til, men nå kan man bruke for eksempel Facebook å bare sende en melding.

Hva er forskjellen på digital mobbing og annen mobbing?

Forskjellen på digital mobbing og annen mobbing er at mobberen mobber eller truer via internett og andre digitale verktøy. Mens annen mobbing går på ansikt til ansikt.

Etter som internett, sosiale medier og smarttelefonene har digital mobbing blitt ett større og større problem. Mobbing har gått fra å være ansikt til ansikt til nå å være over sosiale medier. På sosiale medier og internett har man mulighet til å være anonym hvilket fører til at mange skriver helt forferdelige ting man aldri ville sagt i virkeligheten. Den nye teknologien har gjort det enklere å mobbe og på grunn av man nesten alltid er online er det vanskelig å overse dette som et offer.

Tiltak for en tryggere digital hverdag.

Nå som veldig mange er på forskjellige sosiale medier har mobbingen nå til nye høyder. Aldri noen sinne har det vært så enkelt å nå mobbeofret som nå, i tillegg til at mobberne har blitt mye mer voldsomme i ordbruken ettersom at de sitter bak en skjerm. Men heldigvis finnes det måter å unngå dette. For det første er det viktig at du vet hvem som kan se din personlige informasjon på nettet. I tillegg må man aldri gi passordet ditt til noen. Det finnes også noen nettregler som er gode å forholde seg til som kan hjelpe deg i vanskelige situasjoner. For å oppsummere kan man si at sjansen for å trives på nettet er større om man følgere disse tiltakene.

 

 

 

Digital samtid uke 1

ZaOA4K8.png (950×534)

Hva er egentlig internett?

Når man sier internett er det mange som tenker world wide web, men dette er egentlig bare noe som ligger oppå internettet. For internett er nemlig et nettverk av datamaskiner som kommuniserer med hverandre i henhold til protokollen Internet Protocol (IP).(Dvergsdal, 2016). Etter hvert som internett har utviklet seg har det blitt knyttet sammen til et verdensomspennende nettverk, kalt internett.

Var det noe som overrasket deg i filmen? I så fall hva?

Det som overrasket meg i filmen var det med at hvor mye muligheter internett har skapt og hva det kan skape i fremtiden. Jeg fikk et bilde av at det er uendelig mange muligheter med internett i framtiden.

Var det noe som var vanskelig å forstå? I så fall hva?
Da han som laget filmen skulle prøve å forklare internett brukte han en veldig vanskelig formel, som jeg ikke riktig forsto noe særlig av. I tillegg forsto jeg heller ikke dette data spillet hvor man skulle lage sine egne molekyler.

Nevn noen avgjørende måter internett har forandret dagliglivet vårt på?

Nesten alt i dag går over internettet og er med på å gjøre vår hverdag som mennesker enklere. Internettet har gjort det lettere å holde kontakten med venner, familie og generelt andre mennesker. Det er nå bare å sende en melding over Facebook. Man kan altså nå sende masse data over lange avstander uten at det tar veldig lang tid. I tillegg finnes det mange tjenester på nettet som for eksempel matkassene Godt levert og Adams matkasse som begge levere oppskrifter med råvarer så du kan lage nye spennende retter. Men en av de viktigste tingene er nok at man har tilgang til informasjon hele døgnet, som regelmessig blir oppdatert. Mange ungdommer er helt avhengig av å ha tilgang til denne informasjonen for å svare på skoleoppgaver for eksempel. For store firmaer er det også lettere å planlegge møter og arrangementer ved hjelp av internett.

Hvor mange timer bruker du daglig på Internett?

Jeg vil tro jeg bruker rundt 6 timer + på Internett. Dette går til skolearbeid, sosiale medier og gaming.

Hvilke apper og sosiale medier bruker du daglig?

Jeg bruker Facbook, Snapchat og Youtube som sosiale medier daglig.

Hvor mange i Norge bruker Facebook og Snapchat daglig?

I følge sosialkommunikasjon.no er det 3,3 millioner 18 åringer som har en Facebook bruker. Målingen av bruksfrekvensen sier at 8 av 10 bruker Facebook daglig. Det vil si at rundt 2,7 millioner bruker Facebook daglig.

Når det gjelder Snapchat sier sosialkommunikasjon.no at det er over 2,1 millioner 18 åringer som har Snapchat bruker. Siden forteller også og rundt 70% snapper daglig hvilket vil tilsvarer 1,5 millioner som bruker Snapchat daglig.

 

Hvor mange i Norge bruker ikke internett?

I følge medienorge skal i 2015 rundt 96% som har tilgang til internett. Hvilket sier at det kun er 4% som ikke hadde tilgang/brukte internett i 2015.

Hvordan kan økning i ensomhet som Ungdata-undersøkelsen viser, skyldes den digitale måten vi kommuniserer på?

Den kan øke fordi folk nå tilbringer så mye tid bak skjerm og snakker over sosiale medier, og man kan se at folk ikke alltid viser sinne sanne side på nettet. Dette kan derfor føre til at noen ikke har noen venner de kan stole 100% på, men heller mange de kan stole litt på. Dette kan da gjøre at man føler seg litt ensom.

Hvilke fire punkter kjennetegner kommunikasjon på sosiale medier?

 • Flere møtepunkter
  • Her kan vi treffe flere mennesker, og vi får derfor en økning i ulike møtepunkter mellom mennesker.
 • Store sosiale nettverk
  • På grunn av at det er lettere å utvide det sosiale nettverket sitt blir de ofte mye større enn en som ikke har sosiale medier.
 • Kortete tidsintervaller
  • Møtene på sosiale medier er ofte veldig korte.
 • Mange-til-mange situasjon
  • Det går i mange-til-mange situasjon fordi det lages mange grupper som man kan delta i, her kan man da sende en beskjed som alle kan se.

Hva er forskjellen på vertikale og horisontale sosiale systemer?

Horisontale sosiale systemer er f.eks. sosial medier som Facebook, Youtube, Snapchat og Instagram eller online spill. Her kan man da lage sitt eget sosiale nettverk/sosiale verden på grunn av at man kan velge hvem som skal være vennene dine. Vertikale sosiale systemer er der man er fysisk sammen i større eller mindre grupper. Dette kan for eksempel være på fotball trening, skolen eller familien. I det vertikale sosiale systemet er det altså mindre vi kan bestemme. Vi kan jo ikke bestemme hvem som går på skolen og hvem som er i familien.

Hvordan kan teknologi brukes til å styrke kommunikasjon og sosial tilhørighet?

Det kan styrke kommunikasjon og sosial tilhørighet på den måten at nå som man kan være online hele tiden er det uendelig muligheter. Det er nå mye lettere å få tak i noen enn det var før. Det er lettere å avtale ting som møter og arrangementer.

Hvordan kan språklige og kulturelle minoriteter bruke sosiale nettverk?

For kulturelle minoriteter er det nå lettere å få kontakt med andre som kommer fra samme kultur. Dette var ikke så lett før om man for eksempel vokste opp i en bygd med kun klassen sin som sitt sosiale nettverk. Det horisontale systemet er med på å få både kulturelle minoritet og majoriteter til å bli mer løsrevet fra lokale forhold og ikke så avhengige av de menneskene de omgås med i den fysiske verden.

Kartlegg din egen hverdag. Hvor mange timer bruker du på skole, trening, henge med venner, familie, alene på rommet og timer til å sove? Hvor brukte du sosiale medier mest?

Vanligvis står jeg opp 07:00 og spiser frokost med familien. Så er jeg litt på sosiale medier mens jeg børster tenner og gjør meg klar til å dra på skolen. Jeg drar til skolen med venner og er på skolen fra 08:30-15:40(mandager). Jeg drar hjem og trener i 1 time og 30 min. Så kommer jeg hjem og spiser middag med familien. Så setter jeg meg på rommet og gjør lekser til jeg er ferdig. Om jeg får tid ser jeg på litt youtube og spiller dataspill. For å oppsummere bruker jeg ca. 1 time og 30 min med familien, 1 time og 30 min på trening, 8 timer på skole og 8 timer på å sove. Jeg er nok mest på sosiale medier på rommet for det bruker jeg parallelt med at jeg gjør skole.

 

 

Kilder:

https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/statistikker/ikthus

http://sosialkommunikasjon.no/brukertallene-i-sosiale-medier/

 

 

 

 

IT hjemmeside

Jeg skal lage et trenings nettside som heter “Calisthenics Norway”. Jeg lager dette fordi det er noe jeg interesserer meg for og driver med. Videre skal vi legge dette over i programmet Webstorm og lage det til en ordentlig nettside som vi skal laste opp på elevweb.